Äriühingu asutamine Venemaal: vene äriõiguse

Seoses ettevõtte kõige küsimustes, vene ettevõtete seadus ei erista OJSCs ja CJSCs Osanike otsused vajavad lihthäälteenamusega (ühe aktsia kohta) Olemasolu aktsionäride, kellel on üle viiekümne firma hääleõigusega aktsiatest on piisav kvoorum eesmärgil. Kui vene kohus oleks valmis tunnistama järgima mis tahes»romaan»või»ebatraditsioonilisi»korra või isegi need, mis lihtsalt kõrvale kalduda express seaduse sätteid, on tõesti raske ennustada. Veelgi enam, häälte arv valduses OÜ osalejad võivad olla ebaproportsionaalne nende osalemine huve. Üldjuhul on tehing, mille eesmärk on edastada osalemise huvi nõuab notari sertifitseerimine. See on väga ebatõenäoline, et venemaa notar tõendab ostu-müügileping, kui see on reguleeritud mis tahes seaduse, v.a venemaa seadustele. OÜ