Moraalse kahju tsiviilseadustiku vene Föderatsiooni, art: õigusalane praktika

Kui isik on kannatanud(kõlbelise, füüsilise) meetmeid, mis on vastuolus tema immateriaalne isiklikke õigusi või rikkuda immateriaalse kasu, et see inimene kuulub, ta võib esitada nõude. Moraalse kahju, vastavalt art. tsiviilseadustiku vene Föderatsiooni tekitatud kannatanule, saab hüvitada rahas. Suuruse kindlaksmääramisel hüvitist moraalse kahju eest, et kohus peab võtma arvesse määral süü süüdlane, sest samuti muid olulisi asjaolusid. Kui arvestada, et nõuded ohver, mil määral kannatusi (füüsilise, moraalse), mis on seotud tema individuaalsed omadused on arvesse võetud. Nagu statistika näitab, on kohtud arvestades üsna palju juhtumeid on seotud taastamise moraalse kahju. Euroopa kohtu praktika kohaselt Tootekood tsiviilseadustiku vene Föderatsiooni üsna palju küsimusi,