Teave venemaa kodanikel, kellel on teise kodakondsuse või alalise elamisõiguse kohta välisriigis

Vastavalt muutustele on venemaa seadus, vene kodanikud, kes August, hoidke välisriigi kodakondsus või alaline elamisluba teises riigis, peab teatama, et vene ametivõimud sellega, oktoober. Ei ole vaja teatada FMS seoses viisa (töö, student, investor, ettevõtliku, abikaasa, laps, jne.) ja loa ajutise elukoha välisriigis, mis on välja antud, mis põhineb sellistel viisa. Vene kodanikud, kes elavad välismaal püsivalt on vabastatud eespool nimetatud kohustust. Alaliselt välismaal elavate-isikud, kes on de-registreeritud Venemaal ja on asjaomase kaubamärgi oma passi koos aadressi lahkumist lehel. Samal ajal, kui vene kodanik elab välismaal aastaringselt, kuid ei ole de-registreeritud Venemaal, nad peavad ikka teatis saata. Selles suhtes, et