Venemaa Juhend: Üürile Korter, Asjad, mida kaaluda enne lepingu sõlmimine: vene seadus on pro-üürnik

Vene seadus on pro-üürnik Saate kindlustusleping on korterid hinnaga. ühe kuu turvalisuse hoiused on tavaline ja set vastu viimase kuu rent. Rendileping peab olema kirjalikult ja allkirjastatud poolte poolt. Leping peaks olema vene keeles, samuti oma emakeeles, et on õiguslikult täitmisele pööratavad. Liisingperioodi jooksul ei pruugi olla sätestatud lepingus. Aastal antud juhul lepingu peetakse määramata ajaks. Seda saab tühistada kas üürnikule või üürileandjale vähemalt kolm kuud ette. Lepingus fikseeritud perioodi, et üürnik saab lõpetada igal ajal — kuulise etteteatamisega. Maaomanik ei saa lõpetada leping ennetähtaegselt juhul, kui üürnik rikub lepingu (st kui üürnik ei tasu üüri eest kuus kuud). Kohtus