Teatis füüsilisest isikust ettevõtjad ja üksikisikud, kes tegelevad era-tavade kohta seoses konto avamiseTeatis füüsilisest isikust ettevõtjad ja üksikisikud, kes tegelevad era-tavade kohta seoses konto avamise TEATE Kliendid füüsilisest isikust ettevõtjad ja üksikisikud, kes tegelevad era-tavade kohaselt läbiviidud menetlus seadusega kehtestatud venemaa Föderatsiooni, kes soovivad avada kontod Garant-Invest-ja kommertspanga (JSC). Tunnistus riikliku registreerimismärgi üksikisiku kui ettevõtja — dokument, mis on välja antud üksikute poolt maksuhaldurile tõendama tema registreerimise kohta, mis sisaldab esmane riikliku registreerimismärgi number üksikettevõtja. Üksikettevõtja registreeritud enne, jaanuar, tuleb esitada tõend kande tegemise kohta üksikisiku ettevõtja on registreeritud enne jaanuar Ühendatud riiklik Register üksiküritajad teavet registreerimise kohta enne, jaanuar märgitud. Originaal peaks olema Pangale esitatud, eelkõige selleks, et Pangad töötaja kopeerimine ja kinnitan sellise tunnistuse koopia, muidu originaal ja koopia notariaalselt tõestatud või kinnitatud registreerinud asutusele tuleb esitada. Allkirja ja pitseri näidis-kaart — Kaardi peaksid olema notariaalselt kinnitatud või tõestatud Pankade poolt volitatud töötaja. Isikut tõendavate dokumentide isikute ilmumise kohta, allkiri ja pitser proovi kaart, samuti dokumendid, kehtestab kodakondsus-ja elukoha (viibimiskoha) aadress nimetatud isikutele. Isikut tõendav dokument: pass, välisriigi kodaniku või muu dokument, mis on sätestatud föderaalseaduse või tunnustatud alusel Vene Föderatsiooni rahvusvahelise lepinguga, kui isikut tõendava dokumendi välisriigi kodanik Migratsiooni kaardi (välja arvatud juhul, kui tõhus ajutise elamisloaga vene Föderatsiooni alaline elamisluba vene Föderatsiooni või topeltkodakondsus (üks on vene Föderatsiooni kodakondsus) on olemas, ja muudel juhtudel, kui ei satu kaart on välja antud kooskõlas seaduse vene Föderatsiooni) Dokument, mis kinnitab õigust välisriigi kodanik viibida venemaa Föderatsiooni: tähtajalise elamisloa või alalise elamisloa või tõhusa viisa Isikut tõendav dokument: alalise elamisloa vene Föderatsiooni (isikutele, kes elavad alaliselt venemaa Föderatsioonis) või tähtajalise elamisloa kujul individuaalne dokument või dokument on välja antud välisriigis ja tunnustatud isikut tõendava dokumendi kodakondsuseta isikule vene Föderatsiooni rahvusvahelise lepingu Migratsiooni kaardi (välja arvatud juhul, kui tõhus ajutise elamisloaga vene Föderatsiooni alaline elamisluba vene Föderatsioon on paigas ja muudel juhtudel, kui ei satu kaart on välja antud kooskõlas seaduse vene Föderatsiooni) Dokument, mis kinnitab õigust välisriigi kodanik või kodakondsuseta isik viibida venemaa Föderatsiooni: alalise elamisloa vene Föderatsiooni (isikutele, kes elavad alaliselt venemaa Föderatsioonis) või ajutise elamisloaga vene Föderatsiooni vormis individuaalne dokument või tõhusa visa. Dokumentide kinnitamiseks asutuse isikute ilmumise kohta allkirja ja pitseri näidis-kaarti hallata raha kontol (kui selline asutus on määratud kolmandatele isikutele) ja juhul, kui leping näeb ette, et asutuse hallata raha kontol peab olema sertifitseeritud ja kolmandate isikute poolt koos kasutada samaväärset, käsitsi kirjutatud allkiri — dokumendid, mis tõendavad asutuse volitatud isikud kasutada samaväärne käsitsi kirjutatud allkiri, samuti koopiad isikut tõendavad dokumendid nimetatud isikute ja Küsimustikud Üksikisikute (küsimustiku vorm tuleb esitada Panga poolt). Registreerimistunnistuse üksikisikule maksuhaldur vene Föderatsiooni — väljastatud dokumendi maksuhaldurile, et juriidiline isik on registreeritud, kui maksumaksja, mille maksumaksja number. Originaal peaks olema Pangale esitatud, eelkõige selleks, et Pangad töötaja kopeerimine ja kinnitan sellise tunnistuse koopia, muidu originaal ja koopia notariaalselt tõestatud või kinnitatud maksuhalduri tuleb esitada. Juhul, kui mõni licensable (reguleeritud patent) tegevuse litsentsi koopiad (patent) selliseks tegevuseks väljastatud vastavalt kehtestatud korras venemaa Föderatsiooni õigusega notariaalselt tõestatud või kinnitatud Pankade poolt töötaja alusel originaalid on esitatud, tuleb esitada Pangale.

Kasumit ja käibemaksu tagastab tõhus viimaste andmete esitamise kuupäev märgiga, mil maksuhaldur. Dokumente ei nõuta, kui ei ole äri operatsioonid on teostatud, sest üksikute ettevõtja või üksikisik, kes tegelevad era-tavade vastavus õigusaktidele vene Föderatsiooni registreeriti vähem kui kolm kuud tagasi. Dokumendid, et kinnitada oma finantsseisundit (Klient võib valida mis tahes järgmised dokumendid: koopia audiitori arvamust eelmise majandusaasta aruanne, mis kinnitab, usaldusväärsuse finants (raamatupidamine) avaldused ja vastavust raamatupidamise standardeid, mis on sätestatud seaduse vene Föderatsiooni tõendi täidab maksumaksja (tasu maksja tulumaksu agent) kohustus tasuda maksud, lõivud, trahvid ja viivised välja andnud maksuhaldur. Dokumente luua teie ettevõtte maine (Klient võib valida mis tahes järgmised dokumendid): tähed viide (valmistatud mis tahes kirjalikus vormis, kui see on võimalik) muudest Panga klientidele partneriks Kliendi seoses Kliendi tähed viide (valmistatud mis tahes kirjalikus vormis, kui see on võimalik) muud finantsasutused, mis osutanud teenuseid Kliendile enne praegu muutes Kliendile teenuste osutamist, pakkudes hindamise Klientide äritegevuse, maine, mida selline finantsasutus, Pangal On õigus nõuda täiendavaid dokumente Kliendi jaoks täitmiseks rahapesu-ja terrorismivastase võitluse terrorismi rahastamise seadusi